กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาประเทศ

นางสาวศรัญญา โสคำ

คศ.1 (อังกฤษ)

นายสมรัก นามเฮียง

คศ.2 (อังกฤษ)

นางลฎาภา ฟิซเชอร์

คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี

คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาวพรพิมล กมลดีเลิศ

ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)

นางสาวปวีณา ธาราวนา

พนักงานราชการ(อังกฤษ)

นางสาวจิรภิญญา เจริญเจ้าสกุล

อัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวอักษรสวรรค์ บุญมี

นักศึกษาฝึกสอน(อังกฤษ)

นางสาวจิตรวรรณ เครือเนียม

นักศึกษาฝึกสอน (อังกฤษ)

นางสาวรินพร ไพรสงเคราะห์

นักศึกษาฝึกสอน (ภาษาจีน)