กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์
ครู คศ.3 (ดนตรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกล้วยไม้ เงาธรรม
ครู คศ.1 (ศิลปะ)

นางสาวกุลธิดา ภูดอนตอง
พนักงานราชการ (นาฏศิลป์)