ติดต่อเรา

ติดต่อ

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

เปิดทำการระหว่าง วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 7.30 น.-16.00 น.

95 หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย

จ.แม่ฮ่องสอน 58120

โทร 053-689243 โทรสาร 053-689242

Email : daroonsik@gmail.com