กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอัมรินทร์ หยกแสงดาว
ครู คศ.1 (อุตสาหกรรม)

นายอุดม เดชะบุญ
ครู คศ.2 (อุตสาหกรรม)

ว่าร้อยตรีญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะ
ครู คศ.1 (เกษตร)

นางพรรณนภา ก้อนคลังทอง
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)

นางวิณนรา ทรัพย์ทวีผล
อัตราจ้าง (ธุรกิจ)

ว่าที่ร้อยตรีปรีชา รัตนา
อัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุภาวัลย์ บุษบาไพร
อัตราจ้าง (เกษตร)