แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ในวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 น- 12.00 น.
ณ ห้องประชุมดอกรัก โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์