เรียนคอมพิวเตอร์กับครูสมชาย

เรียนคอมพิวเตอร์กับครูสมชาย
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/dciU0O_0Jmw” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>