เป็นสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน ด้านความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เป็นสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน ด้านความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเมินโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)