เชิญร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562

งานคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เชิญร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแม่ลาน้อย วัดทุ่งสารภี วัดดอยแก้ว วัดโวหารคุณ