สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังเเนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดดังเเนบ