ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและสังเกตอาการก่อนเปิดภาคเรียน

ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางไป ต่างจังหวัดหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงในช่วงปิดภาคเรียน ขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564