ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน และอุปกรณ์ประกอบอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน และอุปกรณ์ประกอบอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาหาร-เครื่องนอน-และอุปกรณ์ประกอบอาหาร