ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สอบคัดห้อง ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๓
ประกาศผล ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓
มอบตัว ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓
มอบตัวนักเรียนหอพัก,เข้าหอพัก ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓
ปฐมนิเทศ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓