ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใบสมัคร สามารถรับที่ห้องวิชาการ หรือดาวน์โหลด/ปริ้นท์ เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : ใบสมัครเข้าเรียน เอกสารประกอบ