ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาพลศึกษา)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อกัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาพลศึกษา)