ประกาศงานหอพักนักเรียน นำหนังสือรับรองนักเรียนแนบมารายงานตัว

ประกาศงานหอพักนักเรียน ขอให้นักเรียนหอพักโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ นำหนังสือรับรองนักเรียนว่าไม่มีการเดินทางออกภายนอกเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แนบมารายงานตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งนำ ไม้กวาดดอกหญ้า , ไม้กวาดทางมะพร้าว , ฟืน , ถาดหลุม , ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น นำมารายงานตัวในวันรายงานตัวด้วย
 
เอกสารรับรองนักเรียน