ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อหนังสือและสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ด้วยอานิสงส์ในการทำบุญครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนาสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการเทอญ