ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ม.3

📢 ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 🎉
🖥 ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

#มีเอกสารประกอบการสอนให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย
คลิปการสอน
คู่มือครู
ใบงาน
เอกสารประกอบการเรียน
แผนการสอน
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV