กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
🎓รอบโควต้า 3-13 ม.ค. 2566
🎓รอบทั่วไป 3 ม.ค.-28 ก.พ. 2566
📝สอบคัดห้อง 4 มี.ค. 2566
💼รายงานตัว 10 มี.ค. 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-689243
 
ดาวน์โหลดเอกสารหอพักนักเรียน
หอ.มด.-02-ใบสมัครเข้าที่พักนักเรียน-1
**** นักเรียนหอที่สมัครใหม่ เข้าหอพักในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวนักเรียนหอพัก
      ไม้กวาดดอกหญ้า
      ไม้กวาดทางมะพร้าว