รายงานตัวเข้าหอพักนักเรียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

อย่าลืม เรามีนัด
รายงานตัวเข้าหอพักนักเรียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นี้นะครับ
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
-ไม้กวาดแข็ง หรือไม้กวาดอ่อน
-เงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน 700 บาท
ฝากแชร์ และบอกต่อน้อง ๆ ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะ