ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกพลศึกษา)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกพลศึกษา)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-วิชาเอกพละ