ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกเกษตร)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกเกษตร)

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.ประกาศรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ครูเกษตร2

2.ใบสมัคร

ใบสมัคร