ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีที่ ๒๕๖๓

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีที่ ๒๕๖๓ ด้วยนะครับ